Alla inlägg under juli 2013

Av ali hosseinzadeh - 25 juli 2013 20:00

I grunden handlar det om att snappa åt sig rätt budskap från texten. Det finns information som undgår en av olika anledningar. Läsaren missförstår författaren och kommer inte åt hans egentliga bevekelsegrunder. Många gånger tror man sig veta vad som är författarens agenda och dömer ut honom innan man har kommit åt hans egentliga budskap.


Många författare bakar medvetet olika budskap i sina texter och låter läsaren beroende på sin personlighet, mogenhetsgrad och åsikter ta till det budskap som är möjlig men ändock felaktig. Men andra ord måste man själv ha rätt avsikter och vara mogen för att komma åt det rätta budskapet.


Många författare låter på det sättet medvetet idioter att misstolka hans text. De är ändå inte värda att komma åt den rätta informationen, alternativt är inte mogen för det. Så länge de är idioter får de gärna misstolka honom helt enkelt. Men den person som verkligen vill veta och inte har några förutfattade meningar om författaren kommer åt rätt text.


Därför måste man enligt min egen erfarenhet, att alltid tro på författaren in i det längsta. Även om alla ens intuitioner säger att personen är cynisk och vill vilseleda en. Många författares texter är skrivna på det sättet men i grunden har de goda avsikter.


David Icke och David Duke båda två pratar en hel del smörja men någonting säger mig att de ändå har goda avsikter. David Icke framför allt koncentrerar en stor del av de idéer som han framför kring kategorier, alltså, raser, nationer, etniska och religiösa grupper och vill lyfta fram att de inte är någonting annat än illusion och hur illuminati utnyttjar dem för sitt eget intresse.


Eftersom han har en sådan betoning av ett så viktigt ämne så måste jag bortse från allt annat struntprat som han sprider runt om kring sig. David Duke befinner sig budskapsmässig på andra sidan av kontinuumet. Han tycker att just religon, nationalism, ras, etnicitet, stolthet och mycket annat som vi ser de facto lägger grunden för många av dagens krig och förödelser och som vi även vet är fenomen som på ett kalkylerat sätt har blivit konstruerade för att skapa just de sakerna, är någonting att slå vakt om. De här två författarna säger alltså helt olika saker kring ett viktigt ämne och jag personligen utifrån det som jag uppfattar vara kärnan i deras budskap tror på David Icke.


Men jag vill ändå inte döma ut David Duke helt och hållet. Möjligheten finns att jag inte lyckas fånga det som han egentligen vill få fram. Att han försöker nå sin goda sak med hjälp av en strategi som för utomstående framstår som ett cyniskt försök att uppnå ett resultat som inte har någonting med mänskliga intresset att göra.

ANNONS
Av ali hosseinzadeh - 20 juli 2013 09:57

Jan Guillou öppnar en av sina senaste böcker, rent av det absolut senaste, "Dandy", med "utvecklingen skulle gå mot ofattbart framåtskridande, rent av nå en nivå där det barbari som kallades krig blev omöjligt". Boken är den andra boken i hans senaste bokserie "det stora århundradet". Den sista boken har inte kommit ut än. Handlingen präglas i alla fall av den hänsynslösa utveckling, framför allt inom tekniska området som huvudpersonerna i boken, tre norska nyutexaminerade järnvägsingenjörer tyckte skulle förvandla krig till en omöjlighet. De var tre brödrar som skaffade sin utbildning i Dresden, Tyskland och som sedan av olika skäl hamnade i olika delar av världen, en i tyska östafrika, en i Norge och en i England.


Men som vi vet drabbades Europa av två stora krig, det ena mer förödande än den andra vilkas ödeläggande kraft berodde just på den tekniska utvecklingen. Så att uppfattningen som Jan Guillou framför genom sina huvudpersoner, nämligen att den teknologiska utvecklingen skulle leda till att krig skulle bli en omöjlighet inte riktigt stämmer. Vi vet rent av att nästa krig kommer att vara ännu mer förödande än den förra just av det orsak som enligt Lauritz, Oscar och Sverre skulle förvandla krig till en omöjlighet. Det behöver man inte vara geni för att kunna räkna ut.


Jag tror personligen att det som Jan Guillou vill framföra mellan raderna är att utvecklingen kanske inte på grund av den tekniska, utan på grund av utvecklingen inom andra vetenskapliga områden, framför allt på grund utvecklingen inom humaniora kommer att kunna se till som Jan Guiliou uttrycker det "barbari som kallas krig blir omöjligt". Tyvärr använder bankirerna som kontrollerar vår värld just samma vetenskap för att skapa krig i världen. Men metoden är redan utvecklad att göra det motsatta nämligen att skapa harmoni och välmåga mellan jordens folk och förvandla krig till en omöjlighet, om det tillåts att användas på rätt sätt. Vi ser redan användning av humanistiska vetenskaper för att stå emot komplotter, krig och andra destruktiva krafter som illuminati gör allt för att stimulera. Så ju starkare, enade och framgångsrika de krafter som står emot illuminati blir desto mer går vi mot en verklighet där krig de facto blir en omöjlighet.


Med andra ord, kunskaperna finns redan, utvecklingen har redan gått tillräckligt långt för att göra krig till en omöjlighet. Det enda som vi behöver göra är att utnyttja det. Vad handlar de här kunskaperna om då, det är kanske en relevant fråga som ni vill få svar på.


I grunden handlar de om det gamla vanliga kollektivismen och individulismen. Det säger sig självt. En individ kan inte skapa ett krig däremot kan en kollektiv göra det. Illuminati utnyttjar dagens vetenskap inom många områden, allt från gentetik till historia för att skapa distinska grupper som står i motsatsförhållande till varandra. För att komma runt det så måste människan helt enkelt känna en samhörighet i förhållande till hela mänskligheten och inte bara distinkta folkgrupper som många gånger som sagt är ingenting annat än imaginära. Människan behöver känna samhörighet och det kan man känna i förhållande till hela mänskligheten, alla varelserna som finns på jorden eller varför inte med hela universum. Om människorna uppnår en sådan mognad någonting som illuminati gör allt för att motverka så skulle faktiskt krig bli en omöjlighet. Då krävs det förmodligen att man använder hela det kabel, allt från median till utbildningssystemet att främja en sådan mognad, någonting som illuminati som är långtifrån en obetydlig inslag i det sammanhanget gör allt för att motverka. En totalmognad hos människorna kommer att göra illuminati maktlös eftersom den använder sig just av kollektivet, framför allt den stora majoriteten av idioter för att få sin vilja igenom.

ANNONS
Av ali hosseinzadeh - 11 juli 2013 10:55

Det har funnits en hel del händelser på nyheterna den senaste tiden som har behövt kommenteras. Det har hänt mycket i Egypten. Tåg i Kanada som har spårat ur och flygplan som har kraschat. Igår såg jag tack videon av tre personer som har suttit fångna i någon källare i USA. Mycket märkligt minst sagt. Det visar helt enkelt att illuminati fortsätter att häckla oss.


Utöver det har jag studerat ett antal böcker bland annat en skriven David Duke och en annan av David Icke. Personer som befinner sig utanför den konventionella debatten men som ändå är extremt tongivande. David Duke har gjort sig känd för boken "Jewish supremism". Jag läste den här boken med stor vånda. Jag tycker, som jag har nämnt innan inte om cyniska personer som lurar idioter och den här boken kändes vara en praktexemplar av en sådan kategori av böcker. En bok som inriktar sig mot judarnas "etnicitet" och formar den på det sätt som är lämpligt för illuminati. Många judar tror att de tillhör ett exeptionellt ras eller kultur som gör de överlägnsa alla andra människor. Det är en sådan inställning som illuminati vill vårda hos judarna.


Detta, nämligen "etnisk manipulation", ett begrepp som jag har hämtat hos William Engdahl och nämnt tidigare i mitt blogg används inte bara mot judarna utan används på ett lika cyniskt och välkalkylerat sätt mot många andra "folkgrupper". Många gånger, vilket det handlar om i verkligheten, är folket inte en helt väldefinierat grupp av människor. Det illuminati gör är att definiera en folkgrupp som kanske i verkligheten inte finns, lyfta fram lämpliga delar av "deras" historia och forma de på ett sätt som främjar illuminatis syften. Man förvränger, man förvrider, man skapar frustration, irritation, storhetsvansinne och så vidare och så vidare. Historia är helt enkelt inte till för att återberätta någonting som har skett tidigare i tiden, det är inte främsta syftet med den, utan för att manipulera de människor som lever nu.


En annan grej som det finns starka indicier om är att många av de här vetenskapliga studier som har skett under skenet av arkeologiska utgrävningar inte har handlat om någonting annat än gravplundring och illuminatis sätt att komma åt gömda skatter. Läste en serie i dagens nyheter för ett tag sen att hela grupper av människor, många av de engelsmänn, som hade gjort utgrävningar i Egypten dog mystiska död kort efteråt. Det är lätt att räkna ut vad som har hänt och att enorma mänskliga skatter inte finns någonstans för oss vanliga att beskåda.


Sedan läste jag, som jag nämnde innan David Ickes bok, "Love is the only one, everything else is illusion". David Icke är engelsman och har skrivit många böcker. Jag valde bara på måfå en bok av honom som fanns på pdf eftersom jag, utöver David Duke, var intresserad av honom, vad han ville säga och vad han hade för avsikter.


Det började inte helt lovande. Han började med att inte säga ett ord om dollarn och pundet och framställa Euron som den valutan som står för illuminatis herravälde i världen. Alltså samma vilseledande berättandestil som många som inte är det som de utger sig att vara använder. I och för sig är det ganska intressant att läsa sådana böcker. Man kommer till insikt om vem som är vem och vad som är vad. Till exempel utmålade han George Bush som en ovanlig stor bov i dramat. Det får en att tänka att George Bush kanske inte ska tilldelas så stor roll i all det förödelse som illuminati har gjort sig skyldig till. Han kanske inte ens hade vetat vad som skulle hända när han kom till makten och hade en helt annan agenda än det som illuminati hade. Att han sedan blev överlistat av illumianti och fick spela huvudrollen av deras välplanerade brott. Det vore helt enkelt orättvist att ge honom skulden för någonting som han kanske inte har varit med och planerat medan huvudaktörerna går fria.


I alla fall så läste jag hela "love is the only one, everthing else is illusion". En bok som jag återkommer till den i mina kommande inlägg.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se