Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av ali hosseinzadeh - 1 september 2013 12:20

En fråga som man måste ställa sig i kampen mot illuminati är naturligtvis var de håller hus. Var smider de sina planer och hur kommer det sig att ingen kommer åt dem. Om de hade varit fullt synliga måltavlor hade de förmodligen fallit offer för oräkneliga hämndaktioner genom åren allt från enskilda individer till större aktörer. De är med andra ord inte bara bra att intrigera mot andra utan även utomordentligt bra på att skydda sig, förmodligen även mot de mest moderna medel som finns inom dagens vapenarsenal. Jag nämnde drönaren nEUROn som nyligen har tagits fram av europas ledande stater och som en potentiell hot mot illuminati. Ett hot som de förmodligen inte är sena att hitta motmedel till. Men hur gör dem? Var är de och hur skyddar de sig?


Jag har inte svaren på de frågorna utan försöker hitta svaren hos personer som har tänkt längre kring de här frågorna och av det skälet är långt mer insatta. Jag har bland annat nämnt Dan Brown i sammanhanget och den serie av Romaner som han har avverkat genom åren. Där får man läsa om osynliga rum i många av de hus som figuerar i hans böcker och som underförstått tillhör illuminatis inre kretsar. När man till exempel trycker på sidan av en tavla, öppnas det en dörr som leder till rum i byggnaden som man inte lägger märke till i första taget. Det är alltså en i raden av stategier som illuminati har utvecklat för att häckla sina förföljare. Men den här intrikata utvecklingen har förmodligen gått mycket längre än så.


Jag har vidare nämnt filmer som potentiell källa för information. Angående det här ämnet så tror jag att vi kan hitta information i bland andra filmen "Pacific Rim". Även "dumma mig" kan vara en potentiell källa. Det jag tror vi kan läsa i de filmerna speciellt "pacific rim" är att illuminatis aktörer använder sig av havet som skydd mot de moderna vapen som har utvecklats och som nu står i deras förföljares förfogande och att de har byggt sina sista bastioner under havet och i dess botten. Var i de olika världshavet de här skyddsrummen befinner sig kan man bara spekulera om. Enligt pacific rim befinner de sig alltså i stilla havet vilket är även det mest logiska stället som man skulle kunna tänka sigEn annan förfärlig slutsats som vi kan dra av filmen är att illuminati kommer förmodligen inte att ge sig utan att bjuda på motstånd. Vi har alltså eventuellt att se framemot en hårt och destruktiv kamp in i det sista.


En sak som vi kan vara säkra på när allt kommer omrking är att illuminati unnar sig ett härligt liv vilket för mina tankar till ytterligare en film, nämligen Elysium. Alltså ytterligare en film som jag vågar peka ut som potentiell informationskälla trots att jag personligen inte har hunnit se den.

ANNONS
Av ali hosseinzadeh - 25 juli 2013 20:00

I grunden handlar det om att snappa åt sig rätt budskap från texten. Det finns information som undgår en av olika anledningar. Läsaren missförstår författaren och kommer inte åt hans egentliga bevekelsegrunder. Många gånger tror man sig veta vad som är författarens agenda och dömer ut honom innan man har kommit åt hans egentliga budskap.


Många författare bakar medvetet olika budskap i sina texter och låter läsaren beroende på sin personlighet, mogenhetsgrad och åsikter ta till det budskap som är möjlig men ändock felaktig. Men andra ord måste man själv ha rätt avsikter och vara mogen för att komma åt det rätta budskapet.


Många författare låter på det sättet medvetet idioter att misstolka hans text. De är ändå inte värda att komma åt den rätta informationen, alternativt är inte mogen för det. Så länge de är idioter får de gärna misstolka honom helt enkelt. Men den person som verkligen vill veta och inte har några förutfattade meningar om författaren kommer åt rätt text.


Därför måste man enligt min egen erfarenhet, att alltid tro på författaren in i det längsta. Även om alla ens intuitioner säger att personen är cynisk och vill vilseleda en. Många författares texter är skrivna på det sättet men i grunden har de goda avsikter.


David Icke och David Duke båda två pratar en hel del smörja men någonting säger mig att de ändå har goda avsikter. David Icke framför allt koncentrerar en stor del av de idéer som han framför kring kategorier, alltså, raser, nationer, etniska och religiösa grupper och vill lyfta fram att de inte är någonting annat än illusion och hur illuminati utnyttjar dem för sitt eget intresse.


Eftersom han har en sådan betoning av ett så viktigt ämne så måste jag bortse från allt annat struntprat som han sprider runt om kring sig. David Duke befinner sig budskapsmässig på andra sidan av kontinuumet. Han tycker att just religon, nationalism, ras, etnicitet, stolthet och mycket annat som vi ser de facto lägger grunden för många av dagens krig och förödelser och som vi även vet är fenomen som på ett kalkylerat sätt har blivit konstruerade för att skapa just de sakerna, är någonting att slå vakt om. De här två författarna säger alltså helt olika saker kring ett viktigt ämne och jag personligen utifrån det som jag uppfattar vara kärnan i deras budskap tror på David Icke.


Men jag vill ändå inte döma ut David Duke helt och hållet. Möjligheten finns att jag inte lyckas fånga det som han egentligen vill få fram. Att han försöker nå sin goda sak med hjälp av en strategi som för utomstående framstår som ett cyniskt försök att uppnå ett resultat som inte har någonting med mänskliga intresset att göra.

ANNONS
Av ali hosseinzadeh - 20 juli 2013 09:57

Jan Guillou öppnar en av sina senaste böcker, rent av det absolut senaste, "Dandy", med "utvecklingen skulle gå mot ofattbart framåtskridande, rent av nå en nivå där det barbari som kallades krig blev omöjligt". Boken är den andra boken i hans senaste bokserie "det stora århundradet". Den sista boken har inte kommit ut än. Handlingen präglas i alla fall av den hänsynslösa utveckling, framför allt inom tekniska området som huvudpersonerna i boken, tre norska nyutexaminerade järnvägsingenjörer tyckte skulle förvandla krig till en omöjlighet. De var tre brödrar som skaffade sin utbildning i Dresden, Tyskland och som sedan av olika skäl hamnade i olika delar av världen, en i tyska östafrika, en i Norge och en i England.


Men som vi vet drabbades Europa av två stora krig, det ena mer förödande än den andra vilkas ödeläggande kraft berodde just på den tekniska utvecklingen. Så att uppfattningen som Jan Guillou framför genom sina huvudpersoner, nämligen att den teknologiska utvecklingen skulle leda till att krig skulle bli en omöjlighet inte riktigt stämmer. Vi vet rent av att nästa krig kommer att vara ännu mer förödande än den förra just av det orsak som enligt Lauritz, Oscar och Sverre skulle förvandla krig till en omöjlighet. Det behöver man inte vara geni för att kunna räkna ut.


Jag tror personligen att det som Jan Guillou vill framföra mellan raderna är att utvecklingen kanske inte på grund av den tekniska, utan på grund av utvecklingen inom andra vetenskapliga områden, framför allt på grund utvecklingen inom humaniora kommer att kunna se till som Jan Guiliou uttrycker det "barbari som kallas krig blir omöjligt". Tyvärr använder bankirerna som kontrollerar vår värld just samma vetenskap för att skapa krig i världen. Men metoden är redan utvecklad att göra det motsatta nämligen att skapa harmoni och välmåga mellan jordens folk och förvandla krig till en omöjlighet, om det tillåts att användas på rätt sätt. Vi ser redan användning av humanistiska vetenskaper för att stå emot komplotter, krig och andra destruktiva krafter som illuminati gör allt för att stimulera. Så ju starkare, enade och framgångsrika de krafter som står emot illuminati blir desto mer går vi mot en verklighet där krig de facto blir en omöjlighet.


Med andra ord, kunskaperna finns redan, utvecklingen har redan gått tillräckligt långt för att göra krig till en omöjlighet. Det enda som vi behöver göra är att utnyttja det. Vad handlar de här kunskaperna om då, det är kanske en relevant fråga som ni vill få svar på.


I grunden handlar de om det gamla vanliga kollektivismen och individulismen. Det säger sig självt. En individ kan inte skapa ett krig däremot kan en kollektiv göra det. Illuminati utnyttjar dagens vetenskap inom många områden, allt från gentetik till historia för att skapa distinska grupper som står i motsatsförhållande till varandra. För att komma runt det så måste människan helt enkelt känna en samhörighet i förhållande till hela mänskligheten och inte bara distinkta folkgrupper som många gånger som sagt är ingenting annat än imaginära. Människan behöver känna samhörighet och det kan man känna i förhållande till hela mänskligheten, alla varelserna som finns på jorden eller varför inte med hela universum. Om människorna uppnår en sådan mognad någonting som illuminati gör allt för att motverka så skulle faktiskt krig bli en omöjlighet. Då krävs det förmodligen att man använder hela det kabel, allt från median till utbildningssystemet att främja en sådan mognad, någonting som illuminati som är långtifrån en obetydlig inslag i det sammanhanget gör allt för att motverka. En totalmognad hos människorna kommer att göra illuminati maktlös eftersom den använder sig just av kollektivet, framför allt den stora majoriteten av idioter för att få sin vilja igenom.

Av ali hosseinzadeh - 11 juli 2013 10:55

Det har funnits en hel del händelser på nyheterna den senaste tiden som har behövt kommenteras. Det har hänt mycket i Egypten. Tåg i Kanada som har spårat ur och flygplan som har kraschat. Igår såg jag tack videon av tre personer som har suttit fångna i någon källare i USA. Mycket märkligt minst sagt. Det visar helt enkelt att illuminati fortsätter att häckla oss.


Utöver det har jag studerat ett antal böcker bland annat en skriven David Duke och en annan av David Icke. Personer som befinner sig utanför den konventionella debatten men som ändå är extremt tongivande. David Duke har gjort sig känd för boken "Jewish supremism". Jag läste den här boken med stor vånda. Jag tycker, som jag har nämnt innan inte om cyniska personer som lurar idioter och den här boken kändes vara en praktexemplar av en sådan kategori av böcker. En bok som inriktar sig mot judarnas "etnicitet" och formar den på det sätt som är lämpligt för illuminati. Många judar tror att de tillhör ett exeptionellt ras eller kultur som gör de överlägnsa alla andra människor. Det är en sådan inställning som illuminati vill vårda hos judarna.


Detta, nämligen "etnisk manipulation", ett begrepp som jag har hämtat hos William Engdahl och nämnt tidigare i mitt blogg används inte bara mot judarna utan används på ett lika cyniskt och välkalkylerat sätt mot många andra "folkgrupper". Många gånger, vilket det handlar om i verkligheten, är folket inte en helt väldefinierat grupp av människor. Det illuminati gör är att definiera en folkgrupp som kanske i verkligheten inte finns, lyfta fram lämpliga delar av "deras" historia och forma de på ett sätt som främjar illuminatis syften. Man förvränger, man förvrider, man skapar frustration, irritation, storhetsvansinne och så vidare och så vidare. Historia är helt enkelt inte till för att återberätta någonting som har skett tidigare i tiden, det är inte främsta syftet med den, utan för att manipulera de människor som lever nu.


En annan grej som det finns starka indicier om är att många av de här vetenskapliga studier som har skett under skenet av arkeologiska utgrävningar inte har handlat om någonting annat än gravplundring och illuminatis sätt att komma åt gömda skatter. Läste en serie i dagens nyheter för ett tag sen att hela grupper av människor, många av de engelsmänn, som hade gjort utgrävningar i Egypten dog mystiska död kort efteråt. Det är lätt att räkna ut vad som har hänt och att enorma mänskliga skatter inte finns någonstans för oss vanliga att beskåda.


Sedan läste jag, som jag nämnde innan David Ickes bok, "Love is the only one, everything else is illusion". David Icke är engelsman och har skrivit många böcker. Jag valde bara på måfå en bok av honom som fanns på pdf eftersom jag, utöver David Duke, var intresserad av honom, vad han ville säga och vad han hade för avsikter.


Det började inte helt lovande. Han började med att inte säga ett ord om dollarn och pundet och framställa Euron som den valutan som står för illuminatis herravälde i världen. Alltså samma vilseledande berättandestil som många som inte är det som de utger sig att vara använder. I och för sig är det ganska intressant att läsa sådana böcker. Man kommer till insikt om vem som är vem och vad som är vad. Till exempel utmålade han George Bush som en ovanlig stor bov i dramat. Det får en att tänka att George Bush kanske inte ska tilldelas så stor roll i all det förödelse som illuminati har gjort sig skyldig till. Han kanske inte ens hade vetat vad som skulle hända när han kom till makten och hade en helt annan agenda än det som illuminati hade. Att han sedan blev överlistat av illumianti och fick spela huvudrollen av deras välplanerade brott. Det vore helt enkelt orättvist att ge honom skulden för någonting som han kanske inte har varit med och planerat medan huvudaktörerna går fria.


I alla fall så läste jag hela "love is the only one, everthing else is illusion". En bok som jag återkommer till den i mina kommande inlägg.

Av ali hosseinzadeh - 28 juni 2013 18:51

Jag låg och slösurfade med min Ipad som jag brukar göra innan jag lägger mig. Plötsligt dök hon upp från ingenstans och studsade mot skärmen. Den konstgjorda ljuset från Ipaden gjorde förmodligen henne ännu mer förförd än vanligt ljus. Jag som blir galen när jag ser insekter, speciellt när jag ska lägga mig hann hindra mig själv i sista sekund när jag märkte att det inte handlade om de förhatiska flugorna utan om en ovanlig ivrig nattfjäril. Jag tänkte inte mer på det när jag somnade den natten. Natten efter så dök nattfjärilen upp igen precis som jag hade satt på min Ipad, lika ivrigt och slog sig mot skärmen precis från samma vinkel som den hade gjort natten innan. Jag började känna en viss kärlek i förhållande mot henne, nästan en känsla som påminner om det som man får i förhållande till sina husdjur.


Jag vet inte om det var den fjärde eller femte dagen som jag tänkte var hon har tagit vägen. Hon hade inte dykt upp igår natt när jag surfade. Var har hon tagit vägen, tänkte jag på morgonen. I samma ögonblick slog jag upp min lapptop och såg henne fastklistrad på skärmen. Natten innan hade jag tydligen använt min lapptop istället för min Ipad och då hade nattfjärilen smugit sig mot ljuset utan att jag hade märkt det och utan att tänka mig för hade jag dragit igen skärmen med den här söta varelsen, med en sådan tilldragande personlighet mellan. Nu hade den suttit fastklistrad mot skärmen hela natten. Större delen av sin bakdel var krossad. Den sprattlade ändå ivrigt på benen när den såg mig men valde sedan hon att spela död. Jag fick panik när jag märkte vad som hade hänt och hur länge hon hade lidit. Hade jag kunnat så hade jag fört henne till veterinär men valde istället att avliva henne med flera knytnävslag tills det inte fanns någonting kvar av henne.


Jag kände att det hade varit mycket mer barmhjärtig om jag hade behandlat henne på samma sätt som jag brukar behandla de förargiga flugorna i första taget. Då hade hon slupit gå igenom en sådan tortyr innan hon dog.

Av ali hosseinzadeh - 23 maj 2013 20:29

Han var blek, blond, spinkig och hade stora bruna ögon. Jag tyckte att han var allmänt jobbig. Jag vet inte var jag hade fått den känslan ifrån men det var en känsla som stärktes mer och mer för varje dag som jag gick till skolan. Jag tålde honom inte, ändå syntes han alltid i periferin av mitt synfält. Hur mycket jag än försökte undvika att märka honom så var han där. Satt på andra sidan av klassrummet, lutade sig alltid mot väggen och vidgade sin opropotionerligt stora ögon. Jag kände att jag skulle ge allt för att kunna ge honom ett kokt stryk.


En dag när mina känslor hade börjat nå bristningsgränsen så var han där. Han stod och rörde sig oroväckande i mittpartiet av klassrumet och gestikulerade mot killen som satt bakom mig. Så gick han fram till honom och stod där djupt inbegripen i ett samtal. Att ha någon som jag hade gjort allt för att slippa se så nära inpå mig kändes overkligt. Till sist reste jag mig för att trycka bort honom men han fastnade på nåt sätt och hans andra hand träffade mig i ansiktet som i en pendelreaktion. Jag tappade andan, ögonen tårades och jag fick sänka ner huvudet mot bänken en stund innan ögonen slutade svida och jag fick tillbaka fattningen. När jag reste upp huvudet hade ena ögat förvandlats till en boll. Utöver det upplevde jag av någon anledning en känsla av lugn. Det hat som jag hade känt mot honom var som bortblåst. Jag satt där fascinerad och kände en konstig känsla av frihet och lyssnade inte på honom när han sprang runt mig, bad om förlåtelse och frågade mig hur det hade gått.


Någon minut senare kom vår fröken och såg direkt blåtiran som jag hade runt ögonen och frågade hur det hade gått och jag pekade mot min tidigare hatobjekt och sa att han hade slagit till mig. När jag berättade det så skickades jag och han till rektorn. Väl framme där så frågade mig rektorn någonting som jag hade haft våta drömmar om och önskat mer än någonting annat. Hon sa att jag fick antingen slå tillbaka eller förlåta honom. Jag tittade för första gången honom rakt i ögonen, tog sats och höjde min arm för att klippa till honom men min arm ville inte. Jag höjde den igen och försökte få den att lyda mig men den hade förvandlats till gelé. Den ville inte. Till sist gav jag upp och sa till rektorn att jag förlåter honom och så gick vi under tystnad tillbaka till klassrummet.

Av ali hosseinzadeh - 21 maj 2013 20:25

På samma sätt som orden kan användas i syfte att manipulera idioter så kan det utnyttjas att komma åt tjuvar och brottslingar. Det är min åsikt. Därför är demokrati och yttrandefrihet till fördel för länder som Sverige som vill stå emot illuminati. Förutsättningen för det är naturligtvis att befolkningen tar sitt ansvar, tänker fritt och kritiskt och utnyttjar sin yttrandefrihet på ett bra sätt.


Vi ska inte gå på manipulationer mot samhällets intressen men se till att brottsligar och dess aktivitet kommer upp till dagen. Vi använder oss helt enkelt av yttrandefrihet och vår kritiska tänkande. Varje text vi kommer i kontakt med måste vi läsa kritiskt och varje händelse som händer i landet måste granskas med kritiska ögon. Brottslingar ska inte känna sig obehindrade att agera, inte bara i internationell perspektiv utan även inom Sveriges gränser. Vi måste göra klart för dessa brottsligar att vi ser dem. Man gör det man får göra och avstår från det som man inte får. Det säger sig själv. Dessa brottslingar eller typer som tror att de kan utnyttja illuminatis metoder eller funderar på att göra det måste fatta de inte får det. De måste se det, svart på vitt.


När jag säger det här så tänker jag på de ljusskygga karaktärer som figuerar i Åsa Larssons bok. Människor som dödar andra för sitt eget intresses skull, att slå ut sina motståndare och andra människor som de vill bli av med och använder illuminatis metoder som förebild. En förfinad och färdigutvecklad brottsligt beteende. Allt ser ut som ett olycka och så är allt glömt.


Därför måste frågor ställas och svar sökas. Kampen mot korruptionen och ekonomisk brottslighet måste fortsätta med hjälp av yttrandefrihet och demokrati. Jag hoppas att den här medvetenheten redan finns hos svenska politiker och rättskipare, och detta även på gräsrotsnivå för det behövs. Det behövs även hos oss vanliga medborgare.


Att även vi tar vårt ansvar och tittar kritiskt på saker och ting. Vi behöver fler Rebecka Martinsson och även personer som stödjer sådana kritiska och ansvarstagande tjänstemän som tar sitt ansvar och inte låter någonting passera. Det är i slutändan de som bär ansvaret i kampen mot korrupt tillvägangångssätt alá illuminati och att det inte sprider sig till alla hörn och kanter i samhället. Om allt granskas och kritiskt undersöks så flyr de som vill sköta sina verksamheter med brottsliga metoder tillbaka till de hål som de kommer ifrån. Det säger sig själv, där det saknas strålkastarljus frodas det korruption och brottslinghet. Det är oifrånkomligt.


Illuminati och de typer som väljer att använda sig av illuminatis tillvägagångssätt skyr demokrati och yttrandefrihet under ett ansvarstagande och kritiskt befolkning. En befolkning som är aktiv. Däremot om vi är passiva och inte tar vårt ansvar så fyller yttrandefriheten inte någon nytta. I värsta fall lyckas de här brottslingarna att utnyttja vår yttrandefrihet för att manipulera oss och ställa till ännu mer oreda.

Av ali hosseinzadeh - 20 maj 2013 19:58

Jag såg "den store Gatsby" med brodern till han som har lämnat oss. Filmen finner i alla fall sig gestaltning i en berättelse av en författaraspirant. Han har helt enkelt träffat en person som han tycker är värt att skriva om, "den store Gatsby". Det är generellt synd om den här mannen, han är född i en fattig familj och jobbat sig upp till den han är och så blir han kär i en tjej och gör allt i filmen för att nå henne någonting som han misslyckas med. Man blir illa berörd. Det är uppenbart vem "den stora Gatsby" är, nämligen Jakob Rotschild. Filmen är så pass välgjord att man ser likheterna, hur han går, hans små manéer, gester och många andra detaljer som ger en anledning att le i filmen förutom av avsmak.


I alla fall pratade jag mycket med brodern till en av mina barndomskompisar som har som sagt lämnat oss. Han är här i Stockholm för att träffa sin mamma som bor i Hanninge. Jag var där och när vi träffas så brukar det bli en hel del prat. Det är lite så, det är inte bara jag och hans stor brorsa som var nära vänner utan hans mamma är också nära vän med min mamma och så vidare. Det är enkelt att prata när vi träffas även om vi inte gör det så ofta. Det är skönt att få prata av sig eftersom mina genuina möten med andra människor är ganska sparsamt. De tillfällen som ges brukar jag prata ut. Jag pratade i alla fall på som en papegoja och berättade mycket om hur spelvärlden fungerar eftersom han är spelintresserad. Han ställde sina frågor och jag pratade på och det kändes att jag var så pass övertygande att han skulle ha svårt att missförstå mig. Jag satte i alla fall tre spel när jag var och träffade honom i lördags och så igår när vi tittade på ishockeymatcher, bland annat finalmatchen mellan Sverige och Schweiz. Jag förklarade hur jag tänkte kring de här matcherna och hur det fungerar i det verkliga livet utan att median behöver rapportera om det. "Har median sagt någonting om att amerikanerna själva har legat bakom 11 september? Nej det har de inte gjort, varför tror du då att de kommer att berätta om att de här matcherna är riggade?" säger jag och tror jag att han ska fatta.


Mina spel satt i alla fall och jag hade trott att jag hade varit så övertygande att han skulle rygga mina spel, men det gjorde han inte. Han pratade istället om statistik som om det jag hade berättat för honom innan inte existerade. Jag kliar mig i huvudet. Jag blir inte klok. Hur tydlig ska man behöva vara för att folk ändå inte ska fatta, eller glömma bort det i samma sekund som man har sagt det.


Man blir idiotförklarad istället. Man känner sig nästan som en trollkarl. Det känns att jag rabblar upp trollformer och inte konkret om hur någonting förhåller sig. För han blev förvånad när spelen satt, nästan lite chockad även om jag hade som sagt beskrivit i detalj hur jag hade tänkt. Sedan satt spelet som sagt precis som jag hade föreskrivit men trots det är människan oförmögen att suga åt sig informationen. Oförmögen att förstå.


Men det var ändå skönt att sitta och snacka, även om ens samtalspartner inte hänger med i exakt man säger. Han var i alla fall duktig på att ställa frågor och på så sätt rörde vi många ämnen som sitter där latent någonstans i virrvarren av mina hjärnceller och pyser. På så sätt luftar man tankarna och sätter ord på det. Det tycker jag är skönt att få ur sig saker och även om det är beklagansvärt att det inte går in någonstans hos ens samtalspartner. Bara det är intressant. Varför folk har så svårt att förstå och i det tillståndet dumförklarar de en istället.


I alla fall, förmodligen för att få ytterligare eld på sin brasa och kunna idiotförklara mig fullständigt så ställde han några andra frågor inom andra ämnen som till exempel vad som pågår i Syrien. Det har jag inte heller tänkt på så mycket. Det är också en tanke som ligger latent någonstans eller låg. Men när jag tänkte efter så tedde det sig uppenbart. USA vill helt enkelt starta ett krig mellan shia och sunni muslimer och i det fallet spelar syrien en viktig roll. Om Syrien faller i händerna på de typer som USA stödjer så är den målsättningen, ett krig mellan shia och sunnimuslimer inte långt borta. Hur enkelt just det här resonemanget nu än är, så är den tydligen ändå helt utom räckhåll, helt omöjligt att förstå och ta in för de flesta. Med andra ord inte bara hos min kära broder, en kille vars familj jag har delat en hel del med, allt från resan till Sverige, den långa väntan på Sveriges olika flyktingsförläggningar och därefter allt som har hänt och inte hänt.


En annan intressant fråga som vi diskuterade var Syrianer och Iranier. Han undrade varför Iranier var taxichafförer medan syrianer jobbade inom resturangbranschen. Den tanken låg också latent någonstans hos mig och jag var glad att även den granskades lite noggrannare. Jag försöker ibland ställa mig i andra folks kläder och försöka se hur de ser på saker och ting och jag har vid ett antal tillfällen, kanske undermedvetet satt mig i just syrianerns kläder. Kanske på grund att jag bor i Södertälje där det också bor en hel del syrianer. Det känns att de har en friare syn på saker och ting. De kan satsa mycket mer helhjärtat på det som de utför eftersom de inte har något land att återvända till. Det är så jag tänker. Och många gånger tänker de storslaget vilket inte heller är så konstigt med tanke på deras historia. Deras sätt att vara och deras goda framgång inom eget företagande är helt enkelt en kombination av frihet som följer faktumet att de inte har något land att återvända till och deras jämförelsevis magnifika historia. Däremot så iranier kanske inte ser på saker och ting på samma sätt. Man kanske har liknande historia som man kan luta sig tillbaka på, men däremot har de ett land som hämmar deras synfältet för att de ska kunna tänka fritt och stort. Öppnar till exempel en iranier resturang eller någon annan privatverksamhet som enligt min broder är oftast inom taxibranschen så är det för att tjäna pengar och inte för att det ska potentiellt kunna lägga fröet till en möjlig framtida imperium.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se