Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av ali hosseinzadeh - 25 juni 2012 19:03

I dagens samhälle är saker och ting mer och mer inte det som det ser ut att vara. Jag syftar bland annat på att Anja Persson nyligen har kommit ut som homosexuell. Det kan vara en politiskt åtgärd som hon tar till för att skydda sig, med tanke på att illuminati börjat mer och mer ge sig på idrottstjärnor. En norsk simmare föll ner och dog i samband med ett vistelse i USA, John Guidetti fick någon nervsjukdom innan EM och det finns fler och fler exempel som dyker upp inom idrottsvärlden.


Generellt sätt har illuminati förvandlat idrotten till ett stort skämt efter sin hänsynslösa utnyttjande av den för politiska syften. Nu ser man tydligt att inte bara fotbollen utan idrottsvärlden är ingenting annat än politiskt spel, som fler och fler länder börjar utnyttja till bristninggränsen. Av uppenbara skäl så tycker illuminati inte om det och gör och kommer att göra allt för att sätta stopp för det. Det är kanske därför som idrottsstjärnor nu mer än någonsin är i farozonen, någonting som både den Norska stjärnan och John Guidetti fick alltså erfara. Det är tråkigt att det ska vara så och alla lyckas inte skydda sig och som Anja Persson ta säkerhetsåtgärder.


Illuminati, som börjar bli uppenbart för de flesta anser sig vara gud. Vill vara den som styr och ställer och tycker av uppenbara skäl inte om att andra ska beblanda sig i dess verksamhet                           ANNONS
Av ali hosseinzadeh - 23 juni 2012 18:54

En sak som förmodligen de flesta har förstått är att feminismen och homosexuellas rättigheter ligger illuminati varm om hjärtat. Eftersom illuminati är onskans själv så får man hitta andra förklaringar till det än det filantropologiska och det tror jag att jag är på spåren.


Det ligger något i det som är den mest kända förklaringen, nämligen att illuminiati vill på det sättet försvaga och förtrycka den vita mannen, men det är inte hela sanningen.


Den vita mannen blir ju varken försvagad eller förtryckt om kvinnorna får sina rättigheter, i alla fall inte på den individuella planet. Både mannen och kvinnorna kan ju till och med få bättre livskvalitet i ett samhälle där det råder en större jämlikhet. Historiskt matiarkala samhällen har många gånger varit mer lyckliga och välmående. Men det är inte bara mer lycka och harmoni som karaktäriserar matriarkla samhällen, det vill säga samhällen där kvinnorna dominerar. En annan karraktärsdrag hos såna samhällen är en nästintill fullständigt frånvaro av våld. Det är ju bra men det är inte bara att matiarkala samhällen är mer fredliga utan de är helt inkapabla att starta och föra krig. Det kanske även förklarar illuminiatis förkärlek för demokratiska samhällen. Det är inte lätt att föra ett krig om alla ska vara med och bestämma, det säger sig själv.


Den här karaktären hos matriarkala och demokratiska samhällen förklarar helt enkelt varför illuminati har under så långt tid kämpat för feminism och demokrati och för att ändra karraktären hos världens länder åt det demokratiska och kvinnodominerade hållet, någonting som är på god väg att hända.


Anledningen till det är som sagt inte filantropolotiskt utan det som illuminati planerar för är en osynlig mansdominerad skuggsregering som dominerar över fredliga, feministiska och demokratiska länder.


Så att beskriva situationen som att illuminati använder feminismen för att förtrycka och försvaga den vita mannen är kanske inte helt rätt. Det är mer träffande att säga att illuminati vill ändra karaktären av världens länder för att de ska bli mer fogliga och lättare att styra. Samhällen som är i och för sig är mer harmoniska och främjar både mannens och kvinnans lycka men det är inte det syftet som driver illuminati så hårt att åstadkomma dem.


                                  . . .. .

ANNONS
Av ali hosseinzadeh - 23 juni 2012 15:44


Det är många som söker min blogg för att veta vad illuminati är för någonting. Jag har nämnt det lite i förbigående i början av bloggen men det känns relevant att nämna det igen och kanske försöka utveckla det lite mer.


Illuminati symboliseras många gånger av sigillen som finns på dollarn, en pyramid med ett öga längst upp. För att beskriva det lite närmare så är ögat världens dominerande bankväsende som har sitt maktbas i City of London och med Rotschild som centralfigur. Pyramiden är i sin tur illuminatis förlängda arm bestående av frimurarna. Breivik är kanske den mest aktuella frimuraren just nu, ett brödrarskap som alltså är illuminati och bankväsendets förlängda arm.


Men illuminati utgör inte bara ett mäktigt bankväsende utan kontrollerar också viktiga valutor som dollarn och brittiska pundet. De sitter alltså på en sits där de printar valutan, lånar ut det och tar ränta på det, och inte bara till amerikaner och britter utan till hela världen med tanke på att dollarn är den viktigaste och enda reservvalutan i världen, tills nu i alla fall.


Men illuminiatis och Rotschild kärlek till valutor stannar inte där. Nu vill man få kontroll över framtidens världsvaluta som baseras på koldioxid. Det verkar i alla fall vara illuminatis nästa stora projekt och en viktig fas i dess utveckling.                  


Av ali hosseinzadeh - 21 juni 2012 11:06

Diskussionen kring illuminatis härjningar, inte bara i Sverige utan i hela världen måste fortsätta. Jag tycker som jag nämnde i min förr förra inlägg att svenska folket måste börja mer och mer högljutt diskutera kring de här frågorna. Men det är inte alla som tar sitt ansvar än men det måste man börja göra.


Man ska helt enkelt inte tillåta illuminati och dess medlöpare att härja fritt. Jag läste i expressen att man har hittat sprängämnen i Ringhals kärnkraftsverk. Läser också om ett stort ras vid parkeringsplatsen på Huddinge sjukhus. Hur ofta händer det? Vad kan man kalla det här annat än utpressning mot svenska politiker och terrorism mot svenska folket? Terrorism som tar sig som sagt alla former av uttryck. Allt från illasinnad propaganda till skadliga vacciner och rena terroristattentat a la Anders Breivik, sprängämnen i svenska kärnkraftsverk och raset på Huddinge sjukhus.


Snacka om arbetsmiljöproblem om inget annat! Inte konstigt att sjukskrivningen i Sverige går upp. Läste att den ligger högre än på fyra år, vilket kan inte bero på någonting annat än att det råder dålig miljö på arbetsplatser runt om Sverige, någonting som illuminati lätt kan påverka med de medel som den har till sitt förfogande inte minst med iscensättande att attentat i anknyttning till arbetsplatser av det slag som jag nämnde ovan. För nåt år sen så dödades en väktare på en konstig illuminativis av en intagen. Vad leder det till om inte till arbetsmiljöproblem? För ett par dagar sedan dödades på samma illuminativis en tjej av ett flock vargar på ett djurpark. Vad skapar det om inte arbetsmiljöproblem, sedan har vi den där ekonomiska krisen som också är fullständigt i händerna på illuminati. Vad skapar det om inte arbetsmiljöproblem? Och inte bara det. Det skapar samhällsoro som leder till revolutioner som vi har sett i Norra Afrika och Mellanöstern. Alltå typiskt illuminati att använda sig av trakasserier, terrorism och manipulering av folks känslor, tankar och beteende åt det skadliga och negativa hållet för att få det den vill. Det är nämligen bara det det handlar om när det gäller illuminati nämligen att med sadisdiska medel få totalkontroll över världen.För att utveckla illuminiatis sadistiska kontroll över världen, som sker bland andra med hjälp av illasinnad propaganda i form av etnisk manipulering och främjande av destruktiv konkurrens kan jag nämna det som man kan läsa på Dagens Nyheter idag. Läste att Julian Assange har sökt asyl i Ecuadors ambassad. Det här är alltså en typexempel på etniskt manipulering och främjade av destruktiv konkurrens, i det här falllet mellan Venezuela och Ecuador. Det är så det går till. Man försöker rubba på den rådande sociala strukturen i området, där Venezuela i det här fallet har någon typ av ledarroll och det rubbar man genom att accentuera Ecuadors namn i sådana meningslösa jippon. Lyckas man inte skapa något krig så lyckas man i alla fall för stunden trakassera och göra livet surt för folk. Det är inte svårare än så att trakassera och terrorisera folk.


Det är viktigt att veta om de här sakerna eftersom då har man ju lite mer distans till det som händer och låter sig inte manipuleras. Det är som jag har nämnt innan. Illuminatis främsta istrument är folkets dumhet och stolthet. En vaken och distanserad folk blir svårare att manipulera.


Läser också att Rotschild börjar bygga konstgjorda öar utanför Israel. Man ska bygga flygplats och kraftverk på dem.

                            .  Av ali hosseinzadeh - 20 juni 2012 16:47


Jag hade en blogg på expressen innan och då tog jag upp konkreta exempel på illuminatis manipulationer som sker framför allt genom median och olika filmer. Det vore intressant att veta hur de kontrollerar svenska median vilket verkar vara en vetenskap i sig. Men att de har en rejäl hållhake på svenska median och att svenska median har små möjligheter att stå emot kan man utgå ifrån.Min gissning är att svenska medier faller för deras tryck, och att den hållhaken som de har på den gör att den också reflekterar det budskap som de har tänkt sig. Men deras viktigaste manipulationskanal är förmodligen amerikanska medier och hollywood filmer som jag har tagit många exempel ifrån vilka även visas i svenska biografer. Sedan gör man som jag nämnde innan även filmer i andra länders namn som Iron sky som har gjorts i Finlands namn. Med de manipulationskanaler som de har till sitt förfogande manipulerar man helt enkelt folk, styr deras känslor och tankar och därmed beteenden och skapar alla möjliga företeelser i samhället. Allt från galopperande våldtäkter till anorexi och liknande typer av sjukdomar.


De har kontrollen över oss helt enkelt och det om inget annat kan anses vara ett potent utpressningsinstrumenet mot landets politiker som i likhet med svenska median har små medel att stå emot. Det enda man kan göra är förmodligen att i så hög utsträckning som möjligt minska de avsedd negativa och tragiska verkningarna, många gånger väldigt effektivt. Andra gånger kanske inte lika framgångsrikt.

  .


Av ali hosseinzadeh - 19 juni 2012 14:12

De senaste dagarna har jag gått och undrat vad det tjänar att skriva den här bloggen. De flesta vet ju redan hur saker och ting ligger till. Det känns så meningslöst att säga saker som folk redan vet!


Men sen kom jag och en kompis som jag träffade i förgår att prata om mobbning på arbetsplatsen, någonting som kan vara mer omfattande än de flesta tror, kanske nu mer än någonsin. Samhället befinner sig i en ekonomiskt kris, folk är rädda att bli av med sitt arbete och mobbar folk som är svagare. Men det va inte grundanledningen till mobbning som vi pratade om, även om det också är intressant utan om själva fenomenet.


Mobbning är olaglig, men det finns. Många gånger ser man inte det. Allt verkar vara frid och fröjd på ytan. Eller folk ser det men de gör ingenting åt det, det är förmodligen därför den pågår. Inte bara att de inte gör någonting åt det. Ibland så tar de den starkare partens sida mot den svagare. Andra kanske inte förstår vad som pågår och luras av den starkare sidans version. Men de flesta vet förmodligen vad som pågår, men ändå väljer de att bara vara tysta och beskåda skådespelet.


Det är den tysta kulturen som vi måste bryta mot. Folk är medvetna om illuminiati förbrytelser som HAARP, krisen i Syrien, och andra ohyggliga brott som begås mot både grupper av människor och enskilda individer, men de säger ingenting. Det är den här tysta kulturen och passiviteten som illuminati och dess ivriga medlöpare utnyttjar. Hur många fler människor måste dö, slaktas, lynschas för att vi ska börja prata, stå emot illuminati och sluta upprepa dess lögner om demokrati och männskliga rättigheter? De människor som faller offer för illuminatis brott förtjänar att vi börjar prata på samma sätt som folk som mobbas förtjänar att folket runt omkring säger någonting. Det är förmodligen det enda och bästa sättet som man kan komma åt mobbningen. Börja prata och bemöta medlöparnas oförsvarbara påståenden.


Visst som jag nämnde innan i samband med svenska landslaget så är inte Sverige passiv utan agerar aktiv för att i så stor utsträckning som möjligt stå emot illuminatis komplotter mot landet. Det görs bra filmer som i nationens intresse och det finns många författare och politiker som tar sitt ansvar och säger saker mellan raderna. De gör så gott de kan. Men vi andra då? Vi måste börja prata och bemöta alla lögner som illuminati och dess medlöpare slänger oss i ansiktet. De kvinnor och barn och andra som har fallit och faller offer för illuminati kräver det av oss. Att vi börjar prata. Att vi tar upp deras öden och protesterar. Illuminati och dess medlöpare ska inte få fortsätta ostört utan de måste störas för annars kommer de bara att fortsätta med sina avskyvärda beteende. Det säger sig självt.
                                             

Av ali hosseinzadeh - 16 juni 2012 13:10

Att det pågår ett fult spel bakom kulisserna tror jag börjar stå klar för de flesta. Däremot är det svårt att veta anledningen bakom dem. Jag har sett rättegången mot Anders Breivik ett par gånger som visas direkt på SVT. Där kan man vara säker på att det pågår en hel del bakom ytan. Det enda man kan göra är förmodligen att gissa och spekulera kring vad som egentligen pågår.


Vissa grova linjer kan man använda i sin tolkning. Breivik är som sagt frimurare, vilket innebär att han tillhör den mest välorganiserade maffiaorganisationen som har Storbritannien, USA och Israel som sitt maktbas och som försöker dominera resten av världen. Man kan kalla den för maffiaorganisation, terroristgrupp, ja you name it. Det finns säkert många ettiketter som man kan ge den här organisationen.


Och det är den aspekten som man måste ta hänsyn till när man tolkar inslagen i rättegången mot Anders Breivik. Man står inte emot honom utan en riktigt omfattande organisation. En organisation som historiskt sätt alltid hämnas de som bestraffar dess medlemmar för de olika brott som de begår runt omkring världen. Inte ens Stalin kom undan illuminatis hämnd och det kommer förmodligen inte de som sätter Breivik bakom lås och bom heller att göra.


Det är det i rättegången som man måste tänka på. Nämligen att inte ge illuminati något öppet mål att angripa utan att sätta Breivik bakom lås och bom utan att någon specifik person får huvudansvaret för det.


Det pågår säkert också en hel del hot om våld bakom kulisserna som är just riktad mot centrala personer i rättegången. Kort sagt så pågår det ett fult spel och det är mycket vi missar. Men det är som sagt ändå möjligt att gissa sig till de grövre dragen i händelseutvecklingen även om man inte alltid kommer att gissa rätt. Det som man kan ha klart för sig är i alla fall att sakerna inte är som den ter sig vara.                

Av ali hosseinzadeh - 11 juni 2012 16:17

Jag har redan berättat att jag hade en lärare som fick gå efter en märklig elevprotest. Det var en väldigt frispråkig elev som fick alla oss andra med sig. Eller vi andra såg ut som frågetecken och visste inte vad vi skulle säga. Hon tyckte att vår lärare tog för många exempel från USA. Märklig argument när vi hade lärare som knappast tog upp några exempel eftersom de var precis färdig utbildade men de var det inget fel på utan det var fel på just den här läraren.


Den här läraren var amerikan och det område som han undervisade i var socialpsykologi. Han pratade engelska och tog sina exempel som sagt främst från USA. Kanske berodde det på att han inte hade varit i Sverige tillräckligt länge för att kunna ge exempel på sina teorier från svenska förhållanden men framför allt berodde det förmodligen på att socialpsykologins förlovade land är faktiskt USA. De flesta klassiska studier och psykologiska experiment har gjorts i USA som Milgram (1963), Haney, Banks och Zimbardo (1972) och Asch som gjorde sitt experiment redan på 1940-talet.


Min amerikanska lärare förutom att vara en extremt engagerad lärare gav oss till uppgift att göra om Asch experiment från 1940-talet för att vi ska testa och se om det blir bekräftad eller falsifierad. Det var extremt fascinerande att göra experimentet. Det är en sak att läsa om det. Det är en annan sak att vara med om det själv.


Experimentet går ut på att man ska bedöma längden på en linje genom att jämföra den med tre andra. Det är en linje bland de tre som är lika lång som den linjen som man ska bedöma längden på. Vi som skulle göra experimentet skulle svara på ett uppenbart fel sätt och se hur försökspersonen som svarade näst sist skulle bedöma längden på linjen och om han skulle bedöma längden på den på samma sätt som oss andra, och det gjorde han. Han angav samma uppenbarligt felaktiga svar som oss andra. Man såg på honom att han var förvirrad men han litade ändå på att det va han som såg fel och inte sex personer som hade svarat förre honom så istället att säga vad han såg så valde han samma svar som oss andra. Men vi som såg vilket grovt felaktig svar vi hade angivit blev naturligtvis riktigt chockade.


Det där var faktiskt en av de mest omdannande stunderna i mitt liv. Jag blev förvirrad, konfunderad och fascinerad, allt på samma gång. Den här läraren som gav oss den här uppdraget var i alla fall en av de bästa lärarna som vi hade även om de andra lärarna var också ganska duktiga men den här läraren var extra passionerad och det är alltid extra intressant att lyssna på en sån person. Men han föll inte i god jord hos den här eleven som fick honom att gå. Förutom att de tyckte att han tog för många exempel från USA så tyckte hon även att han bad oss göra experiment för hans eget studie. Vad gör det när man lär sig någonting med det? Men den frågan ställde ingen utan vi fortsatte att titta som ett frågetecken på henne. Läraren fick gå och jag fick en dålig känsla i magen och en känsla av skam.


Nu börjar jag som sagt fatta varför det blev så. Illuminati verkar nämligen inte vara speciellt förtjust i sådana experiment. Det förstår man när man läser de här rekommenderade författarna som lovordar Marx och Freud och trackar ner på de här exmperimenterna och försöker dumförklara dem. Det börjar helt enkelt klarna mer och mer vad illuminati är emot och vad illuminati är för och varför. Man börjar fatta varför sådana experiment är så få. De flesta av de har gjorts för tjugo år sedan och tydligen så är man emot att man ska göra om sådana gamla experiment och inte för att tala om att utföra helt nya psykologiska experiment. De är integritetskränkande och omöjligt att utföra helt enkelt i dagens atmosfär.


Anledningen till det är förmodligen att illuminati vill ha sådana uppgifter bara för sig själv. De själva fortsätter förmodligen lika ivrig att utföra sådana experiment. Man får många gånger höra om sådana experiment som utförs på amerikanska soldater, säkert en hel del i Guantanamo lägret också men resultatet av de här exmperimenteten är hemligsstämplade eftersom de används för att styra oss andra och styra upp de mest spektakulära upptåg som 11 september, svin influensan och så vidare och så vidare. Man kan nämligen genom vissa faktorer skapa de mest märkliga reaktionerna i opinionen. Den enkla experimentet som vi utförde visade hur en simpel grupptryck kan förvränga ens perception så pass gravt. Nu använder sig inte illuminati av bara grupptryck utan av hundratals andra faktorer samtidigt.De vet hur de ska bryta ner de mest motståndskraftiga hjärnorna och hur de ska gå tillväga vid varje situation. De har lösning på alla situationer och det beror på att de har gjort psykologiska test under lång tid. Men sådana chokerande inblick i hur människor beter sig vill de inte dela med sig som sagt däremot så får man läsa om Freud alla märkliga teorier om människan. Det är enklaste vägen att känna sig psykisk sjuk själv. Men sådana teorier har illuminati ingenting emot att vi får ta del av. Ju mer galningar desto bättre.


Den här killen i bilden nedan är Lenin under sina sista dagar i livet. Han har enligt uppgifter varit frimurare och det förklarar varför alla de här rekommenderade böckerna framställer honom som en ängel medan Stalin framställs som blodtörstig galning även om revolutioner brukar vara mest blodiga i de första åren. Men Lenin var som sagt frimurare liksom Anders Breivik och illuminati författarna försöker av naturliga orsaker gynna sina brödrar så mycket som möjligt, men de har ändå sina begränsningar. Av allt att döma har Lenin försatts i den prekära tillståndet av just Stalin som verkar inte ha varit barmhjärtlig mot förrädare i Lenins slag.


             ...

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se