Senaste inläggen

Av ali hosseinzadeh - 4 maj 2014 17:50

Jag vet inte om alla kan följa mina tankar. I slutändan handlar det om socialingenjörskonst. Att påverka människor i rätt riktning. Att skapa ny kultur.


Till exempel kan du sätta upp en genomtänkt staty i en rondell och se till att det påverkar människor i omgivningen. Det kan handla allt från att de ska köra bil saktare eller tänka i någon annan riktning som är ändamålsenligt i sammanhanget. Det är i slutändan det som det handlar om. Att skapa en fungerande samhälle. Ett samhälle där människorna är lyckliga och lever ett harmoniskt liv. Ett samhälle utan krig och onödigt lidande. Återigen att iscensätta andra världskriget innebar en hel del lidande men det var nödvändigt för det längre perspektivet med fred, harmoni och fungerande samhälle. Lite handlar det kanske om kontroll. Att europa återfick kontrollen över utvecklingen, i det här fallet ifrån illuminati, en finansiell sammanslagning.


Europa återfick kontrollen även om det innebar att lura sina mest patriotiska medborgare in i döden. Att de fick kriga i ingemansland in i sin död. Det var i gott syfte men inte på det sättet som de patriotiska soldaterna hade tänkt sig. Krigets mening var att de skulle bort, neutraliseras och på så sätt möjliggöra en framtid av fred och harmoni. De släpptes lös. Man lät de kriga. Såg till och med att elda de med fängslande tal som matade, i deras egen ögon framstående jag. De beväpnades med vapen och sedan skickades till en front där utgången var givet. Så är det. Resultatet var bra och tjänade deras fosterland men inte på det sätt som de hade föreställt sig.


De sociala ingenjörskonsten fortsätter naturligtvis. De sociala ingenjörerna försöker påverka samhällsutveckligen på rätt sätt och åt rätt riktgning. Hur den här konsten ser ut nu och hur den har utvecklats är kanske inte känt för var och en. Men om vi som sagt anstränger oss kan vi upptäcka detaljer som är del av ett större mönster. Detaljer som är harmoniskt sammanvävda med varandra för att omse förstärka och omse ta ut. Resultatet blir ett harmoniskt samhälle helst i ett omvärldsperspektiv. Sammansättningen i det stora mönstret ser till att de goda krafterna förstärks och de dåliga sidorna försvagas. Man tillsätter, tar bort och förflyttar. Det är i slutändan det, det handlar om. Det handlar om att skapa en perfektion. Ett utveckilng av ett mästerverk under fullständig kontroll.

ANNONS
Av ali hosseinzadeh - 19 april 2014 14:35

Egentligen är konflikt mellan etiska grupper inte mer komplicerad än konflikter mellan grannar och enskilda personer. Det kan vara fridfullt och det kan vara mindre fridfullt. Frågan som ställs då är om fridfullheten är resultatet av slumpen eller om den är avhängligt en snillrik plan iscensatt av en grupp personer som tillsammans har suttit ner och i detalj ritat upp och implementerat den!!?? Att anta att den fridfulla verkligheten som folk är vana att ta för givet i de delar av världen där den finns har uppkommit av sig själv är kanske alltför naivt, även om många har svårt att föreställa sig någonting annat. Att det är resultatet av en snillrik projekt som det går att i detalj beskriva är något som ingen säger någonting om. Många gånger har vi inte ens ord för att beskriva det.


Men att det kan uppkomma konflikter mellan olika etniska grupper, det ser vi bara vi öppnar ögonen. Det är en verklighet i många delar av världen som vi kan komma tillrätta med bara vi samarbetar. Det handlar om en ständigt kamp som sätter vår intellektuella förmåga på prov. Fridfullheten kan inte tas för givet utan måste skapas, i tät kontakt och intellektuellt ombyte mellan olika delar av världen, med snillrika och genomtänkta projekt som har återverkningar långt framåt i tiden. Som skapar harmoni och balans. Som gör att människor mår bra, samarbetar och framför allt tycker om varandra. Det är inte möjligt om vissa tycker att de är bättre än andra medan andra tycker att de blir orättvist behandlade. Det lägger inte grunden för någon friktionsfritt samvaro.


Det jag vill säga är att vi kan inte ta fridfullheten som finns för givet och borde visa tacksamhet till de som har en gång i tiden suttit ner och funderat ut hur den fridsamma tillvaro som vi lever i ska bli möjlig.

ANNONS
Av ali hosseinzadeh - 12 april 2014 17:54

Att inte bara västvärlden utan världen överhuvudtaget kommit långt, inte bara i tekniskt avseende utan även inom andra vetenskap som kan bidra till de institutioner som har samhället och dess uppbyggande som huvudfråga kan vi utgå ifrån. Att en ledare av ett land med Tysklands kaliber ska vara oförmågen att tänka längre än ett par steg i en specifik fråga är i det ljuset ganska osannolikt om vi tänker efter. De som har ansvaret över samhället och dess relationer i ett omvärldsperspektiv har med andra många viktiga insikter till sitt förfogande inte minst vad människans storhetsvannsinne kan ställa till med och vilka stora vinster man kan uppnå genom att bekämpa det.


I det ljuset och när det gäller invandringen som är framför allt inriktad på vissa specifika länder med både Sverige och Tyskland inräknad, blir det osannolikt att tro att de här vetenskapligt framstående ländernas sammansättning har skapats av annat än ett genomtänkt och kalkylerat plan, avsedd för att tjäna ett syfte.


Ett syfte som förmodligen går ut på att skapa en så oproblematiskt och smärtfri sammansmältning mellan olika befolkningsgrupper. Vi kan titta på hur en sådan smärtfri sammansmältning blir möjlig genom den nuvandrare befolkningssammansättningen bland nordiska länderna. Finland har till exempel nästintill ingen invandring. Finländarna har däremot en tendens att känna sig underlägna Sverige och andra nordiska länder, en tendens som minskar när befolkningssammansättningen i Sverige börjar bestå i stordel av utomeuropeiska invandrare. Trakasserier och hat som många gånger är frukten av underlägsenhetskänslor löses på så sätt enkelt upp och minskar därmed utsikter som kan leda spänningar och i värsta fall krig. Utblickerna för harmoni och fredlig samlevnad ökar betydligt. Alltså, sannolikheten för någonting annat än en genomtänkt och kalkylerat tillvägagångsätt av kunniga samhällsingenjörer som har tillgång till mänskliga insikterna inom många tvärvetenskapliga ämnen inte minst inom psykologi och historia är extremt liten, kanske helt obefintligt. 


Storhetsvannsinne har i alla tider visat sig konstsam och en ödmjuk inställning hade förmodligen löst många konflikter i världshistorien. Jag har nämnt det här viktiga faktorn ett antal gånger i mina senaste inlägg men nämner det igen eftersom det är så pass viktig, avgörande och oifrånkomlig faktor. 

Av ali hosseinzadeh - 10 april 2014 08:05

Den glödande tråden i den verklighet som vi lever i är att skapa en så smärtfri och naturlig sammansmältning mellan världens länder som möjligt. Det undanröjer helt enkelt illuminatis möjligheter att kunna agera genom osämja. Om den teorin som jag framförde om andra världskriget stämmer ledde den till en deciminering av illuminatis inflytande, även om mycket pekar på att den fortfarande lever och är kraft att räkna med. En kraft som sprider ondska, allt från politikermord, regioner som sätts i brand till ekonomiskt brottslighet över huvudtaget.


Många av de böcker som jag läser för att kunna skaffa mig en tillfredställande bild av den verklighet vi lever i rör just de här aspekterna. Att det är illuminati som utför de här handlingarna framkommer inte. En sak framstår däremot glasklart. Det krävs research, det krävs nyfikenhet och ibland en gnutta mod för att ens kunna närma sig de här brottslingarna och deras aktiviteter. För att de finns men de syns inte för vår blotta öga. De blir synliga bara när någon närmar sig dem.


Liza Marklunds huvudperson Annika Bengtzon, och Åsa Larssons huvudperson Rebecka Martinsson har de egenskaper som krävs. De är nyfikna och duktiga på att samla information. Annika Bengtzon tar upp trådar som ingen annan lägger märke till och är av naturen modig, ibland för modig för sitt eget bästa kan vi tycka. Men hon gör nytta. Hon visar upp dessa brottlingar som agerar som skuggor, skor sig på andras lidande och allt som oftast kommer undan.


Av ali hosseinzadeh - 7 april 2014 13:46

Ibland tvivlar jag på mitt sätt att närma mig verkligheten. Varför gör i så fall inte "andra" författare det? Varför smyger de runt verkligheten som katten går runt het gröt. Är det bättre så? Ska inte verkligheten beskrivas rakt ut istället som många andra gör, nämligen beskrivas indirket och mellan raderna??


Jag har resonerat kring de här frågorna och förstått att det kan finnas en logik bakom att inte skriva sanningen rakt ut utan närma sig det på ett försiktigt sätt. Om man avslöjar sanningen för tidigt hinner den aldrig att mogna och uppnå sitt syfte. Det kan vara en anledning varför ansvarstagande författare i många fall inte bringer klarhet kring många frågor i den värld vi lever i. Andra gånger handlar om det förmodligen att verkligheten är alltför svårsmältbar vars vetskap kan sprida negativa känslor och tankar hos läsarna. En sanning vars vetskap har en negativ konsekvens ska naturligtvis inte sägas. Man ska inte säga sanningen för dess egen skull utan resultatet måste avgöra ifall sanningen ska komma fram eller inte.


Vilka andra sanningar finns det? Det sociala ingenjörskonsten och den fortsatta kampen mot illuminati avstannade naturligtvis inte i och med andra världskriget. Utan den har fortsatt, utvecklingen har gått framåt, insikter har tagits, men vars existens har undertryckts. Om sanningen dessa olika projektens existens uppdagas kommer kanske dess syfte inte uppfyllas eller i alla fall undermineras. Men i mina ögon har de sanningar som jag lyfter fram redan mognat, uppfyllt sitt syfte och är redo att skördas.


För att sammanfatta det hela ska verkligeten komma fram om dess resultatet är positivt. När det gäller det sociala ingenjörskonsten innebär ett positivt resultat en god grogrund för människornas tillvaro och ett kvalitativt och harmoniskt liv för medborgarna. Den positiva sociala ingenjörskonsten har det som målsättning. Denna utveckling är naturligvis inte spikrak utan följas upp målmedvetet och ihärdigt. Det kan vara en sådan långsiktligt utveckling som har startats, kanske i Tyskland i samband med andra världskriget, med snillrika tyska samhällsvetare vars teknik sedan har kopierats och används av resten av världens länder.


En viktig målsättning för sådana tekniker är förmodligen att bekämpa en oresonelig storhetsvannsinne som är lättåtkomlig för den mänskliga konstruktionen. Vi vill gärna känna oss förmer än andra. Vi tillåter oss det så fort det existerar den minsta anledning. Vi tar den chansen och ser till att behålla det föresprånget. Blir vi utmanade är vi beredda att försvara vår självkänsla med alla till buds stående medel.


Stolthet står helt enkelt i motsättning till harmoni och balans. Så fort vi tar chansen att tro att vi är förmer än andra förstör vi balansen, bjuder till kamp och motsättningar. All grogrund för hamoni och utveckling utmanas. Hitler och dess sociala ingenjörer kan ha sett till att lösa det dilemmat genom att i detalj planera andra världskrigets utvecklingen och slutresultat. De hade en svår situation med tanke på vad de hade för handen. Det stolta tyska folket trakaserades från alla håll. Det blir ju automatiskt så. Är du stolt så vill andra se till att du kommer ner på jorden samtidigt som du är motvillig att ge upp din inställning om dig själv. Det måste lösas på ett snyggt sätt och det är här som den kvalificerade sociala ingenjörskonsten kommer in i bilden. Att samhället ger upp de höga tankarna om sig själv samtidigt som dess omgivning slutar att trakassera den. Resultatet av andra världskriget som jag ser det kan ha varit just det. Det tyska folket gav upp sin överdimentionella tankar om sig själv, medan omgivningen så småningom slutade den ihärdiga trakasseringen. Grogrunden var lagt för ett långsiktligt fredligt samvaro.


Det här ambitionen delas inte bara av Hitler och Tyskland utan av alla av jordens länders ifall dess ledare inte är illuminatis agenter och vill sina medborgares väl. Ibland så måste man offra ett grupp, och kanske även sig själv för majoritetetens och framtidens bästa. Andra gånger måste man acceptera lidande för att i det långa löpet få det bästa resultetet.

Av ali hosseinzadeh - 4 april 2014 17:32

Frågor som många ställer sig och inte alltid finner någon logiskt svar är, vem Hitler var, åt vilkas vägnar agerade han och framför allt vilken relation hade han iförhållande till illuminati. Dessa frågor ställs naturligtvis eftersom Hitlers agerade, var många gånger oförklarliga, till synes ogenomtänkt planlösa. Att han i sina tal klagade på exakt det han själv ställde till med nämligen krig mellan olika folk och länder för inte heller något större ljus på de här frågorna som vi vill få svar på!!


Vad hade Hitler för bevekelsegrunder? Varför gjorde han som han gjorde? Var det för att han var en nyckful psykopat eller var det för att han kanske var mullvad och handlade i illuminatis intressen??!


Det här är naturligtvis vilda gissningar. Vi vill veta varför. Men svaren bringar inte alltid klarhet och gör oss nöjda. Vi känner att det finns pusselbitar som saknas. I mina ögon finns det en tredje teori som möjligtvis ses som mer tillfredställande och ha potentiallen att bringa klarhet kring alla de obesvarade frågor som vi ställer oss kring andra världskriget och dess märkliga utveckling.


Illuminati har många gånger haft fullständig kontroll över händelseutvecklingen. Det är en obskyr makt som skapar extremt prekära förhållanden i olika länder genom att dra i de trådar som den har till sitt förfogande. En makt som många gånger agerar genom agenter som befinner sig i ledande positioner. Att Lenin var en sådan historisk agent vet vi nu i efterhand. Men var verkligen Hitler en sådan som gjorde att han agerade så besynnerligt? Jag blir inte helt nöjd med det svaret!!


Däremot har vi börjat få upp ögonen för inte bara illuminati utan olika nationers kvalificerade diplomatiska spel och sätt att hantera det hot illuminati utgör. Det finns motaktionerna som många gånger är befriande geniala,extremt  genomtänkta och ibland inte helt överblickbara för oss vanliga, dödliga. Det ligger nära till hands att börja se på andra världskrigets händelseutveckling på samma sätt och varför inte!?


Tyskland var vid den tiden inte bara extremt tekniskt utvecklad utan även framstående inom den sociala ingenjörkonsten. Detta motsäger helt enkelt att Hitler skulle ha agerat överillad. Det är mer troligt att Tyskland genom Hitler och genom andra världskriget iscensatte en snillrik och välgenomtänkt plan som slog ett hårt slag mot illuminati och dess herravälde ambitioner. Att illuminati led ett stort förlust i och med händelseutvecklingen i andra världskriget.


Det finns ytterligare tecken som pekar på att en sådan alternativ tolkning av Hitler och andra världskriget. På pappret förlorade Tyskland andra världskriget och delades upp mellan segrande makter, men utvecklingen där efter kriget har gått spikrakt framåt. Industriellt, ekonomiskt, allt har gått stadigt framåt som om den har följt en genomtänkt och välbearbetad plan. Om teorin om den här snillrika och genontänkta planet som ritades upp av Hitler och Tysklands dåvarande sociala ingenjörer, planerandes alltså inte bara Tysklands nederlags nederlag i kriget utan elitens öde som omöjligen skulle få leva vidare efter kriget. Nederlaget var med andra ord i verkligheten inte något misslyckande för varken Tyskland eller dess framtid.


I så fall planerade Tyskland med Hitler och dess kvalificerade sociala ingenjörskonst ett krig för skapa en miljö för samhällets utveckling och människornas välmåga med långsiktligt fred och harmoniskt samvaro. Att Europa efter andra världskriget har upplevt en lång period av fred är någonting som vi är medvetna om. Däremot vi kanske inte är helt medvetna om vilka som satte sig ner och i detalj planerade en sådan utveckling. att ett sådan lång tid av fredlig samvaro har inte kommit från intet utan är i detalj planerad utveckling. Ett plan som naturligtvis medförde ett stort lidande och många döda under andra världskriget. Men det var kanske ofrånkomligt när det skedde. Situationen krävde en snillrik plan för att komma åt illuminatis komplotter.


Den här motaktionen i form av andra världskriget, om den här teorin stämmer, genomfördes i så fall inte enbart av Hitler utan realiserades i så fall i tät samarbete med Churchill och Stalin. De samarbetade helt enkelt för att åstadkomma den överenskomna resultatet, med en besegrad och delad Tyskland, men som ändå fick förutsättningen av en lugn och stabil utveckning och en tillvaro i fred och harmoni i oöverskådlig tid.


Att dagens ledare utnyttjar en sådant samarbete för att komma åt problem i dagens värld visar även på att illuminati forfarande i högsta grad existerar och är en kraft att räkna med. Att världens länder måste ständigt vara på sin vakt och för att komma åt den här dolda kraftens komplotter. Någonting som sker som sagt i samarbete, även om de låtsas vara vandras fiende.

Av ali hosseinzadeh - 17 december 2013 16:45

Det mesta i dagens värld kan vi förklara även om förklaringarna kan vara mer eller mindre tillfredställande. Till exempel hur människor kan bete sig som de gör i Syrien. Det är ett fullständigt galenskap. Som jag resonerade i mitt förra inlägg så beror det på att vi människor tror att de gener som tillhör människor som kommer från samma grupp som oss själva liknar våra egna. Att det i realiteten inte förhåller sig på det sättet och att just den här läggningen som vi delar med alla andra organismer motverkar sitt eget syfte kom jag också fram till.  Många inser det här faktumet eftersom vi människor till skillnad från djuren är tänkande varelser. Trots det ser vi det här eländet i Syrien.


Vi kan definitivt utgå ifrån att det är något fel på de här unga männen som dödar och låter sig dödas i Syrien. Många av de har sina rötter i europeiska länder. Vi kan förklara det med att de har haft problematiska ungdomsår, att de har haft en dålig barndom, ja det finns många sätt att förklara det hela. Jag är i alla fall helt säker på att ett alltigenom harmoniskt samhälle inte fostrar upp sådana skapelser. De brister i att stå på sina egna ben. Att på ett direkt och påtagligt sätt föra sina gener vidare istället för att på det här destruktiva sättet förstöra livet för många och samtidigt tro att de gör någonting gott och konstruktivt. Genom att offra sig och dö en sådan tragisk död.


Det är inte förvånande att män, unga, medelålders och äldre som inte har ordnat familjeliv och barn blir rasister medan de män som har familj, barn, barnbarn inte är lika benägna att bli fanatiska rasister som är beredda att göra allt för den gruppen som de tror sig tillhöra. Förutom att de har ingenting att förlora så faller det sig naturligt för de att på det här sättet lyda naturens lagar.


Alltså problem i familjeliv, att vara oförmågen att bilda relation, det förklarar en del av varför folk investerar i den kategori som de tror sig tillhöra. Det fungerande familjeliv skapar inte så mycket utrymme för den här indirekta missriktade strävan efter att göra det som vi är avsedda att göra.


Att så många av de här idioterna som finns i Syrien kommer från Europa är alltså symptomatiskt. Att det råder dåligt atmosfär för att bilda familj och få barn i västvärlden är ingen nyhet. Många är singla och springer runt mellan kortvariga förhållanden och är oförmågna att åstadkomma familj och få barn.


Det är svårt i dagens värld. För i tiden bestämde traditionerna hur vi skulle förhålla oss till varandra. En sådant förhållningsregler har vi inte längre. Vi är vilsna. Vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Den där ensidiga tilltron som många tilldelar kärlken ger inte heller någon bärkraftig resultet som skulle undanröja det problem som vi har för närvarande när det gäller unga människors oförmåga att relatera till varandra. Att många ungdomar från Europa tar sig till Syrien för att på ett indirekt sätt främja sina geners överlevnad är alltså ett resultat som har sin enkla förklaring.

Av ali hosseinzadeh - 10 november 2013 15:44

Jag har länge funderat på vad som är rätt och fel! Finns det principer som är menade för att aldrig brytas? Finns det någon röd linje som vi måste försvara med alla till buds stående medel?? Efter att funderat ett tag på de här frågorna har jag kommit fram till att det kanske inte finns några sådana.


Att det inte finns något rätt och fel, några orubbliga värderingar och principer, någon röd linje som aldrig är menad att brytas. Övertygelsen att det finns några sådana är ingenting annat än illusioner. Det är i alla fall det jag har kommit fram till i mina funderingar. Det behöver jag naturligtvis förklara lite närmare, hur det det hela hänger ihop och förklara varför ämnet är speciellt viktig.


Jag ser problematiken, en problematik som förmodligen inte har undgått någon annan, någonting som jag tycker att illuminati har utnyttjat och fortfarande utnyttjar mot oss. Orubbliga värderingar, framför allt orubbliga grupprelaterade värderingar har varit en av de viktigaste bevekelsegrunderna för krig och konflikter, det vet vi sedan urminnestider. Det är mindre viktigt om du är jude, kristen, muslim, arab, turk, svensk, alban, serb och så vidare och så vidare. Det som vi har gemensamt är våra orubbliga värderingar, en vilja till stolthet och att ha en god bild av oss själva och det där religiösa, etniska bakgrunden som vi tycker är av gud given och hänger ihop med alla dessa värderingar.


Det är det som illuminati använder mot oss, för att skada oss och få sin vilja igenom. Något exempel är förmodligen inte svårt att hitta. Det mest aktuella är kanske Mohammedbilderna och muslimernas orubbliga inställning och röd linje om att vi inte får avbilda deras profet. Det är skrattretande hur enkelt det är att skapa en konflikt med hjälp av en grupps värderingar. Det enda man behöver göra är att bryta mot den och kriget och konflikten är ett faktum. Man behöver inte ens ha illuminatis enorma tillgångar för att kunna iscensätta en smärre sammandrabbning.


Det är det som är problemet med våra värderingar och alla dessa röda linjer. Det krävs inte så mycket för att de ska verkligen kunna ställa till det för oss. Det skada de ger är helt enkelt mycket större än nyttan med dem, om det ens finns någon nytta vill säga.


Varför ska vi hysa dem ens från början, speciellt i ett läge där det finns en illvillig makt som är beredd att göra allt för att skada oss om det ska behövas? Det är därför jag har tyckt att de här frågorna är extremt viktiga och angelägna att fundera på, inte minst med tanke på att jag själv, liksom alla andra hyser orubbliga värderingar.


Jag insåg min inskränkthet och hur jag kunde förvandlas till ett medel i illuminatis händer för att förgöra mig själv. Det krävs egentligen inte lång fundering för att inse vilken rävsax man försätter sig in i och kanske lite längre fundering för att inse hur naiv och pretentiöst man är som ens hyser sådana värderingar. För att lyckas göra det måste man försöka se saker och ting från ett större perspektiv och det ville jag verkligen göra, eftersom jag helt enkelt vill undanröja alla möjligheter att förvandlas till ett viljelöst offer i onda, cyniska krafters händer. Jag fick tänka och söka svaret på de här frågorna och det lyckades jag med till sist, och det vill jag dela med mig här.


Till att börja med måste vi som sagt börja se saker från ett större perspektiv och hur vi är funtade som människor. Hur fungerar vi och vad är vår väsen. Det är de områdena som illuminati har koll på och utnyttjar mot oss, nämligen våra drifter, behov och hur vi fungerar som människor.


Ett viktigt och fundamentalt behov som vi har, någonting som vi förmodligen delar med alla andra organismer, är viljan att föra våra gener vidare. Exempel på det ser vi ganska tydligt hos andra djur och hur de tydligt beter sig på ett sätt som ökar chansen för deras gener ska föras vidare. Alla andra behov och allt vi gör har förmodligen sin yttersta energikälla hos våra geners vilja till överlevnad.


Det här alltså ett ytterst fundamentalt behov hos oss som alla andra i det här sammanhanget intressanta drifter hänger samman med. De specifika av alla dessa drifter, som illuminati använder mest hänsynslöst, som jag ser det är viljan att tillhöra en grupp och försvara den gruppen med alla till buds stående medel. Personer som på ytan kan anses vara oegoistiska och offrar sig för sina respektive grupp drivs alltså i slutändan av de här generna intensiva behov att föras vidare. För även om du dör så uppskattar dina gener att deras chanser till överlevnad ökar genom främjandet av den grupp vars gener antas vara lik ens egen. Det här omedvetna beräkningen från våra geners sida kan te sig märkligt i dagens värld med alla dess mångskiftande grupper som är sammansatta från världens alla hörn. Detta är helt enkelt ytterst bevis på att våra gener är långtifrån träffsäkra i sina strategier. 


Det väsen som är formulerad för våra geners överlevnad, nämligen våra behov och i det här fallet viljan att främja den grupp som vi själva tillhör eller anser tillhöra är med andra ord inte fulländad.


Sedan den här eviga jakten och behovet av en positiv självbild. Som jag har resonerat så hänger även den driften, nämligen viljan till den här sköna känslan vi får av att ha en positiv självbild på samma egoistiska gener och att den informerar dem att det råder goda förutsättningar för deras överlevnad. Vi jagar stolthet och god självbild för att kunna skicka goda rapporter till våra halvblinda gener helt enkelt. En god självkänsla som i verkligheten inte alltid främjar deras överlevnad, förmodligen många gånger tvärtom.


Vi är beredda att göra vad som helst för att mata den här nästintill omättliga stoltheten. Att försvara stoltheten, röda linjer och orubbliga värderingar kan driva oss till vad som helst. Vi är beredda att förinta hela världen för att själva inte bli förintade.


Detta är för att vi inte har sett helheten. Att våra gener är halvblinda och våra mänskliga väsen inte ens kan leva upp till sitt grundmålsättning. Vi spränger och förintar inte bara andra människor utan även andra organismer vars utveckling har tagit miljarder år. Detta för att försvara en grupp vars gener vi inte ens delar, men som vi på ett surealistiskt plan tror att vi gör.


Det är förmodligen mer ändamålsenligt för våra geners överlevnda att låta andra leva och låta oss själva gå under, då har våra gener största chansa att gå vidare. Man behöver inte vara räknegeni för att inse det. Vi människor delar i slutändan ändå extremt extremt många gener med varandra. Någonting som är resultatet av ett extremt extremt lång utveckling. De gener som du antas dela med den kategori du tillhör är i jämförelse med det som vi delar med inte bara andra människor utan levande organismer över huvudtaget är extremt extremt lite. Att vara beredd att döda andra för att försvara dig själv, dina värderingar och några röda linjer är utifrån det här perspektivet extremt extremt pretentiöst och naivt. Det inser vi om vi bara lyckas se den stora bilden. Med det sagt kan det vara bra att börja agera ledhund för våra egoistiska och halvblinda gener som inte ens inser sitt bästa och kan verkligen börja löpa amok i illuminats händer.


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se